برای ارتباط با ما به منظور مشاوره، سوال و یا موارد دیگر از طریق فرم روبرو و یا شماره تماس زیر اقدام نمایید:

تلفن:

274 86 85 0938 - 726 68 35 0930 - 762 90 31 0937 - 029 72 55 0915

ایمیل : info@gnb-web.ir
آدرس: همان گونه که در صفحه درباره ما توضیح داده شد گروه نرم افزاری براتی به صورت غیره متمرکز فعالیت میکند.
(جهت ملاقات حضوری در مشهد اعضای گروهی نرم افزاری براتی خدمت شما خواهند رسید)